Close

Police

Police Station
S.No. Name of the Police Station Office Phone
1 Kotwali Shahdol 07652-245222
2 AJK Shahdol 07652-245108
3 Traffic 75876-36168
4 Amlai 07652-250250
5 Beohari 07650-262222
6 Burhar 07652-230032
7 Devlaund 73895-62200
8 Dhanpuri 07652-250280
9 Gohparu 74411-02314
10 Jaisingnagar 91314-25779
11 Jaitpur 07657-272230
12 Papondh 07652-245222
13 Sidhi 79747-19545
14 Singhpur 94256-55157
15 Khairha 87707-92409
16 Sohagpur 94075-05471